Varför behöver vi musik?

Musik finns överallt runtomkring oss, kanske utan att vi tänker på det. Den spelas på radion och som bakgrundsmusik i filmer. I högtalarna på gymmet hör vi musik och i stadens centrum sitter ofta någon gatumusikant. Men vad är det som gör att många av oss uppskattar musik så mycket och knappt skulle kunna leva i en värld utan musik?

Den bär känslor

Musik är i mångt och mycket olika känslor uttryckta i ljud. Olika musikstycken och låtar är skrivna med olika känslor som grund. En skicklig kompositör eller låtskrivare vet hur den kan framkalla olika känslor hos lyssnaren. Viss musik håller ett högt tempo och gör en peppad och kan därför passa bra att lyssna på medan man tränar. Annan musik framkallar känslor av lugn eller ger en tröstande känsla när man är ledsen eller besviken. Musik kan också ge uttryck för djup glädje eller bottenlös sorg.

Ofta har man hört en viss låt eller ett visst stycke vid någon särskild tidpunkt i sitt liv. Man kommer då att bära med sig minnet av när man lyssnade på låten och koppla samman det med hur ens liv såg ut just då. Att lyssna på låten kan skapa minnen av just den perioden, och ge en de känslor man brukade känna då.

Musik är intressant

Musik kan likt allt annat vara ett intresse som man ägnar sig åt när man inte är på Göta energi eller vilken arbetsplats man nu jobbar på. Precis som att många på sin fritid läser böcker eller tränar kan man även ägna sin tid åt att syssla med musik. Ofta lyssnar man på mycket musik. Man kanske följer ett specifikt band och håller sig uppdaterad med vad de gör. Spelar de en konsert i närheten är man beredd att betala mycket för att kunna åka dit och lyssna och se.

Man kan också spela och skapa musik själv. Att spela ett instrument är nyttigt på många sätt och dessutom väldigt roligt. Man kan få möjlighet att träffa många nya intressanta människor om man till exempel spelar i ett band, en ensemble eller en orkester. Musiken ger en mening åt livet och man har något intressant att ägna sin fritid åt.

Musik för samman människor

Musiken talar inget språk. Visserligen innehåller mycket musik sång av olika slag, som vanligtvis framförs på ett specifikt språk, men budskapet i själva musiken kan ofta ändå föras fram. Musiken kan ses som ett tidsdokument. Genom att lyssna på till exempel ett flerhundraårigt musikstycke kan vi uppleva känslor som någon annan kände för länge sedan på en helt annan plats.

Musik kan vara en enande faktor på så sätt att man till exempel kan lära känna folk genom att man lyssnar på samma band eller träffa människor när man börjar spela i en ny orkester. Det gör att man får träffa många intressanta människor man annars aldrig skulle ha stött på.

mts_blogging