Tips när man vill göra musik

Först och främst gäller det att investera i bra utrustning. Saker som ett eller flera instrument, en dator, ett ljudkort, ett eller flera musikproduktionsprogram, mikrofoner och så vidare. Det kan då vara till stor hjälp att låna pengar hos zmarta. I synnerhet om man känner på sig och verkligen tror på att det man skapar kommer bli stort. David Bowie sålde till exempel aktier i sin egen framtida karriär. Sägs det, iallafall. Ett lån följer ju en liknande princip. Det är ens egna konstnärliga alster som kommer ge utdelning. Det kan också vara värt det även om man bara skapar och framför för sitt eget höga nöjes skull.

Det finns många resurser på internet när det gäller att göra musik. Internet är ju som vi alla vet väldigt stort. Det har säkerligen aldrig varit lättare än nu att hitta information om hur man skapar musik. Detta kommer vara dig till stor hjälp i din musikaliska utveckling.

Mycket viktigt är att orientera sig i vad som är stort just nu, så att man kan positionera sin egen musik och hitta ett sammanhang där den kan få fäste och uppskattas. Man vill ju inte kasta pärlor åt svin, så att säga. Många glömmer detta och undrar sedan i förfäran varför ingen förstår att deras musik är bra. Det gäller att komma ihåg att folks smak skiljer sig väldigt mycket.

Det kan också vara till stor hjälp att läsa recensioner av musik som släpps. Då kan man bilda sig en uppfattning om vad kritikerkåren gillar. Detta kan hjälpa en mycket i skapandet av sin egen musik. Genom att titta på vad kritikerna väljer att fokusera på i själva musiken kan man få indirekta tips om vad de lyssnar på när de ska bedöma musikens kvalitet och känsla. Detta kan man sedan inkorporera i sin egen produktion med god effekt.

Intervjuer med artister är ytterligare en värdefull källa för att lära sig mer om hur det är att leva och verka som musiker. Det kan också leda till att man får en mängd handfasta och konkreta tips på hur själva musikskapandet kan gå till.

Med allt detta sagt tål det att understrykas hur viktigt det är att komma ihåg att alla har sin egen stil och arbetsmetod. Om man härmar någon annan alltför mycket löper man risken att tröttna på själva skapandet. Det gäller att upptäcka sin egen lust och odla den. Först då kan man få energin som behövs för att framställa riktigt bra grejer. När man kommit tillräckligt långt slutar det spela någon roll vad andra tycker. Vid en viss punkt har man samlat tillräckligt många åsikter och då är det bara att köra. Det är först då som den musikaliska magin kan ske. Den som är så härlig och viktig.

mts_blogging